Ünlü Fotoğraf Ajansı Magnum Photos


0

Magnum Photos, 1947’de Robert Capa, Henri Cartier-Bresson, George Rodger, David Seymour ile bir Life fotoğrafçısı olan William Vandivert, Rita Vandivert ile Maria Eisner tarafından kurulmuştur. Magnum Photos’u kurma fikri Robert Capa’ya aittir.

Capa, Budapeşte’de bir terzinin oğlu olarak doğdu. Bir şekilde genç Bob, 17 yaşında siyasi mülteci olup ve Berlin’e yerleşmiştir. Bir fotoğraf ajansında getir-götür işlerine bakarken keşfedilip ve eline bir Leica tutuşturulunca demaı gelmiştir.. Hitler’in şansölye olarak atanmasından sonra, bir Yahudi olan Almanya’dan ayrılmanın iyi bir fikir olduğuna karar vermiş ve o zamanlar sanatın ve entelektüellerin merkezi olan Paris’e taşımıştır.  Orada Polonyalı David Seymour nam-ı diğer Chim ile tanışmıştır. Chim, zengin ve kültürlü bir ailede yetişmiş biriydi. Paris’te eğitimi Sorbonne’da sürdürmeye niyetlenirken, babasının işleri bozulunca, Chim kendi para kazanmaya başlamak durumunda kalmış ve şansını fotoğrafta denemiştir. Hiç tecrübesi olmayan Chim, sokakta gördüğü her şeyi fotoğraflamaya başlayıp kısa sürede haber fotoğrafçısı olmuştur.. Makinesini dönemin siyasal ve toplumsal olaylarına dikkat çekecek biçimde kullanmakla ilgili olan Chim ortaya çıkardığı işler sayesinde solcu yazarlar ve fotoğrafçılardan oluşan bir gruba davet edilmiş ve burada Henri Cartier-Bresson’la tanımıştır.

Magnum Photos

Henri Cartier-Bresson, tekstil işinde büyük yatırımları olan zengin bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi ve buna uygun bir eğitim alan Cartier-Bresson fotoğraftan önce resim ile de ilgilende. Fotoğraflarını sürrealist bir tavırla çekmeyi seviyordu, görsellik onun için ön plandaydı.

Bu üçlünün yolları kesiştikten sonra, düzenli olarak buluşmaya başladılar ve daha çok siyaset konuştular. O sırada Dünya çalkalanıyordu, Avrupa’nın her yerinde olaylar vardı ve bu bir şekilde haber fotoğrafçılığının doğuşu demekti.

Magnum Photos

Magnum Photos Kuruluşunu Hazırlayan Koşullar

2. Dünya Savaşı’nın sürdüğü yıllarda çoğu fotoğrafçı savaşta yer aldı. Savaştan çıkan Avrupa ve Amerika bir haber açlığı çekiyordu. Uzak yerlere ait haberler daha çekilmeden satılıyordu.

Magnum kurucuları Capa ve Rodger 1947

Giselle Freund’a göre Magnum’un temel kuruluşuna sebep olan temel neden fotoğraflara olan giderek artan talep tüm Dünya’da çok sayıda basıma yönelik fotoğraf ajansının kurulmasına yol açmasına sebep olması ve bu yüzden ajansların kolaylıkla satıştan yüzden 50’den fazla komisyon almasıydı. İşte bu durumdan dolayı tüm maddi riskleri üstlenen fotoğrafçının, fotoğraflarının satışını kontrol etme olanağı olmuyordu.

Robert Capa’nın Magnum’un kurulması fikrini ilk kez 1938 yazında çekim için gittiği Çin’de bulunduğu sırada geliştirdiği bilinmektedir. O günlerde Paris’te bulunan Capa’nın eski patronu Simone Guttmann, aralarında Life dergisi, Pix fotoğraf ajansı ve haftalık Clartes dergisinin de içinde bulunduğu bir düzenleme ile Capa’yı Çin’e gönderirler. Capa, Hagchow kentinden eski bir Macar arkadaşına yazdığı bir mektupta, mevcut durumuna, Guttmann’ın Capa’nın becerisi, yolculukları ve en nihayet yaşamı ve sahip olduklarına ilişkin tavırlarına artık dayanamadığını belirtir. Artık patronların ve gazete kartellerinin tiranlığının yıkılıp, bir kooperatif ajans kurma zamanı gelmiştir.

Savaş sırasında fotoğraflarının kullanımı konusunda basın patronlarına kafa tutabilen tümü ünlü Magnum kurucuları, kendilerine idari sıkıntılar da getirecek olan bir fotoğraf kooperatifi kurma yoluna gitmelerinin sebebi Romeo Martinez’e göre Capa’nın “eğer kendi negatiflerine sahip değilse, fotojurnalist hiçbir şeydir” şeklindeki ve fotojurnalizm tarihinde en akıllı fikirlerden biri olduğunu ispatlayacak yaklaşımıdır. Tüm üyelerinin hareket özgürlüğünün sağlanması ve negatifleri üzerindeki haklarının garanti altına alınması için kooperatif yapılanma en iyi çözümdü. Böylece fotoğrafçılar özgürce çalışabileceklerdi.

Magnum Photos

Ve Magnum Photos Kuruluyor

Robert Capa’nın Çin’deki hayali, 1947 Nisan’ında New York’taki Modern Sanatlar Müzesi’nin (MOMA) lokantasında toplanan George Rodger (yanda) dışındaki kurucu üyeler Robert Capa, Henri Cartier-Bresson, David Seymour, William ve Rita Vandivert ile Maria Eisner tarafından gerçekleştirilecekti. 22 Mayıs’ta ticari lisansını alan ajans çalışmaya hazırdı. Neden Magnum adının seçildiğine gelince: Çünkü bu asil Roma adı şampanyayı akla getiriyordu. Ajansın ilerideki başarıları, şehvet dolu şişeden çıkacak patlama sesleriyle kutlanacaktı.


Beğendiniz mi? Hemen arkadaşlarınızla paylaşın!

0